Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 04 2020

contigo
contigo
2730 b2bc 500
Poleżę, popatrzę. Darz Bór
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viahormeza hormeza
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted byLegendaryy Legendaryy

May 30 2020

contigo
3473 a7ae
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoxygenium oxygenium
contigo
8266 d1a4 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianiskowo niskowo

May 23 2020

contigo
9671 d25e 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viaoxygenium oxygenium
contigo
Kocham życie. Czasami byłam dziko, desperacko, gorzko nieszczęśliwa, udręczona smutkiem, ale mimo to jestem tego całkowicie pewna, że wielką sprawą jest po prostu żyć.
— Agata Christie
Reposted frompannadziewanna pannadziewanna viaoxygenium oxygenium
contigo
2634 522b 500
Reposted fromdusielecc dusielecc viasilkydreams silkydreams
contigo
0594 79c8
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaoxygenium oxygenium
contigo
Każdy człowiek ma w głowie coś, od czego można oszaleć.
— Zygmunt Miłoszewski
contigo
contigo
Mądrości z Łodzi
Reposted fromSilentRule SilentRule viahormeza hormeza

May 08 2020

contigo
3047 0f01 500
Reposted fromlaters laters viahormeza hormeza
contigo
Najgorsze co nas spotyka, zawsze uderza w tę część nas, która chce kochać świat.
— Gregory David Roberts - "Shantaram"
Reposted fromhrafn hrafn viaMsChocolate MsChocolate
contigo
Reposted fromshakeme shakeme viadoubleespresso doubleespresso
contigo
Nawet nie wiesz, jak bardzo nic się nie zmieni.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromAng3ll Ang3ll viasilkydreams silkydreams
contigo
5283 c2da
Reposted fromunr-eal unr-eal viasilkydreams silkydreams

May 07 2020

contigo
9305 a340
Reposted fromrol rol viaankaottak94 ankaottak94
contigo
Mam niejasne przeczucie z tyłu głowy, że coś okropnie przegapiłem. 
Reposted fromhrafn hrafn viaheavencanwait heavencanwait
contigo
4572 d36f 500
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viamerryxoxo merryxoxo
contigo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...