Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 21 2020

contigo
Nie zabij jej
tej dziewczynki co w tobie jest,
tej, co wierzy ze w ludziach są jeszcze dobro i sens.
— DZIEWCZYNKA
Reposted fromtereseek tereseek viaheavencanwait heavencanwait
contigo
6760 a5b2
Reposted fromimradioactive imradioactive vialovemyself lovemyself
contigo

Brawa dla tych, którzy mają odwagę powiedzieć: 
„Porozmawiajmy, bo nie chcę Cię stracić”.

Reposted fromxawery xawery vialovemyself lovemyself
contigo
Nie chodzi o moment, w którymś ktoś uznał, że jesteś za gruby, za stary, za głupi, za płytki, za wrażliwy, za dziwny, za wysoki, za niski, za religijny, za brzydki, za emocjonalny, zbyt mocno skrzywdzony albo zbyt wykolejony, żeby można cię było pokochać. Chodzi o moment, w którym mu uwierzyłeś.
— Regina Brett

January 20 2020

contigo
Wiara czyni cuda lecz tylko walka daje efekty.
— Stefan Żeromski
Reposted fromdotkliwie dotkliwie viaheavencanwait heavencanwait
contigo
A teraz już nie czekam, nie oczekuję, po prostu przestałam go trzymać, puściłam go i odszedł. Bo on nie chciał wcale zostać - i wiedziałam o tym od dawna, ale dopiero teraz to zrozumiałam.
— samozatrucie.soup.io
contigo
Motywuj mnie, wspieraj mnie albo spierdalaj mi z drogi.

January 18 2020

contigo
Nie ma nic bardziej intrygującego dla mężczyzny niż kobieta, która jest skrzyżowaniem anioła i diabła.
— Tomasz Jastrun
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
contigo
contigo
9914 e47d 500
contigo
6819 530d 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait

January 17 2020

contigo
contigo
"Nieporozumienia wyjaśnione prowadzą do poznania i do większego porozumienia – nie wyjaśnione zatruwają ośrodki istotnych uczuć w sposób nieznaczny i następnie wywołują obcość przy pozornej bliskości".
Stanisław Ignacy Witkiewicz "Listy do żony (1923-1927)
Reposted fromhrafn hrafn viaszerszer szerszer
contigo
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 vialatusek latusek
contigo
2860 e554 500
Reposted fromsheismysin sheismysin vianiskowo niskowo
contigo
Odejdź od ludzi, którzy depczą poczucie twojej wartości. Odejdź od człowieka, który kradnie twój spokój, a w zamian oferuje ci tylko zmartwienia i niepotrzebny stres. Od kogoś, kto nie dostrzega swoich błędów, a wytyka palcami twoje. Nie męcz się, odejdź od tego, co ci nie służy.
— Tomasz Antosiewicz.
Reposted fromscharlotte0 scharlotte0 vianieobecnosc nieobecnosc
contigo

January 15 2020

contigo
5244 1452 500
Reposted fromeffic effic via000monnnn066 000monnnn066
contigo
2500 961e 500

January 14 2020

contigo
A jak się nie odważysz od razu, to nie odważysz się już nigdy.
— Tove Jansson
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl