Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 18 2017

contigo

April 14 2017

contigo
contigo
Jest tylko jedna zasada. Nie krępować się i robić to na co ma się ochotę. Każdy ma prawo do własnego szczęścia.
— Sławomir Mrożek
contigo
contigo
contigo
Najtrudniejszą rzeczą jakiej musiałem się nauczyć było świadome podejmowanie decyzji, które łamały serce w pół, a później branie stuprocentowej odpowiedzialności za ich konsekwencje. 
Reposted fromszerszer szerszer viamyinstantneed myinstantneed
contigo
Chciałabym do Ciebie zadzwonić, powiedzieć tak po prostu, że tęsknię. Nie wiem, czy to coś znaczy, nigdy nie chciałam niczego Ci niszczyć, chciałam Ci tylko powiedzieć, że tęsknię. Że kurwa tęsknię.
— Marta Dzido
contigo
6345 0c84
Reposted frompokolorowana pokolorowana
contigo
A przyjaźń między kobietą i mężczyzną jest możliwa? Nie mam oczywiście na myśli żony… 

- Nie skrzywdziłbym swojej żony, kultywując znajomość czy przyjaźń z jakąś moją koleżanką, wiedząc, że żona czułaby się z tym niepewnie. Po prostu są rzeczy mniej i bardziej ważne. Skoro ożeniłem się z tą kobietą, to jest ona dla mnie najważniejsza. Tyle.
— fragment wywiadu z Mirosławem Baką; “Zwierciadło” grudzień 2013
Reposted fromaggape aggape vialatusek latusek
contigo
Każdy człowiek ma w głowie coś, od czego można oszaleć.
— Zygmunt Miłoszewski
Reposted from61sekund 61sekund vialatusek latusek
contigo
5983 5c1a
we grow together

April 11 2017

contigo
contigo
Jesteś niedokończonym wątkiem. 
— Koniec Świata
contigo

- napiłabym się z Tobą.
- nie, bo to się skończy seksem.

... (chwila konsternacji)

- napiłabym się z Tobą ?

contigo
Musisz zrozumieć, którym końcem igły chcesz być. Tym przywiązanym do nici czy tym, który przebija tkaninę.
— Sue Monk Kidd
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamyinstantneed myinstantneed
contigo
Pojawia się ktoś w Twoim życiu i część Ciebie mówi: nie jestem gotowa, a druga część mówi: musi być Twój na zawsze.
contigo
Bądź odważny. Nie pytaj o zgodę i nie zastanawiaj się, co pomyślą. Kiedy jesteś pewien co chcesz zrobić i jeśli czujesz, że życie pcha Cię właśnie w tę stronę bądź odważny, podejmij decyzję i doprowadź ją do końca jak James Bond.
contigo
 Każdy z nas ma 24 godziny codziennie i ani minuty dłużej. Każdy z nas podejmuje decyzje jak ten czas wykorzysta, czy zagospodaruje go tak, aby był wart wspominania, czy pozwoli, aby przeleciał przez palce wywołując poczucie winy.
contigo
Czasem zbyt mocno wierzymy, że ludzie są inni, że ktoś wróci, zrozumie czy przeprosi. To nie życie nas przeraża, ale czekanie na coś, co może nigdy nie przyjść.
— poezja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl