Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 23 2017

contigo
Twoja wartość nie zmniejsza się dlatego, że ktoś nie potrafi jej w Tobie dostrzec.
contigo
3845 ee5f
Reposted fromkyte kyte vialady-fraser lady-fraser
contigo
4448 9be1 500
Reposted frombojabiegne bojabiegne vialady-fraser lady-fraser
contigo
A przekroczyć próg najtrudniej w sobie
— Wiesław Myśliwski, Traktat o łuskaniu fasoli
contigo
Nic nie stoi na twojej drodze oprócz ciebie.
— Grey's Anatomy
contigo
nabrałam się na Ciebie wystarczającą ilość razy.
— Charlotte Nieszyn Jasińska
contigo
Przestań się łudzić, że się zmieni!
— you stupid little girl

May 19 2017

contigo
2658 e8b3
Reposted fromcalifornia-love california-love
contigo
Pluń na wszystko, co minęło: na własną boleść i cudzą nikczemność. Wybierz sobie jakiś cel, jakikolwiek, i zacznij życie od nowa.
— B. Prus "Lalka"
Reposted fromretro-girl retro-girl viamaybehappy maybehappy
contigo
Jeśli chcesz, żeby wszystko zaczęło się w końcu układać musisz sama o to zadbać. Wyjaśnij wszystkie niejasne sytuacje, wyciągnij wnioski z błędów. Tylko w ten sposób będziesz mogła ruszyć do przodu. Nie pozwól przykuć się swoim lękom do jednego miejsca w życiu.
Reposted frommadsounds madsounds viatake-care take-care
The most effective way to do it, is to do it.
Anonymous
(via wordsnquotes)
contigo
contigo
Przestań rywalizować ze wszystkimi. Nie przejmuj się tym, że inni są w czymś lepsi od Ciebie. Skoncentruj się na pokonywaniu własnych rekordów każdego dnia. Sukces to walka jedynie z samym sobą. 
Reposted fromAydael Aydael viaToshi Toshi
6721 4464 500
Reposted fromidiod idiod viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
contigo
Przecież to może być ostatnia okazja do zrobienia w życiu czegoś po raz pierwszy.
— w życiu nie przypuszczałam, że zapiszę sobie cytat z własnego snu.
Reposted frommrrru mrrru viagdziejestola gdziejestola

May 15 2017

contigo
3728 8af0
Reposted fromzimnepalce zimnepalce vialatusek latusek
contigo
Nie przewrócę się, nawet się kurwa nie potknę.
— Siewca wiatru
contigo
8060 7d84 500
Reposted fromdelain delain viamyinstantneed myinstantneed
1630 a1d0 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl