Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 28 2017

contigo
Kobiety więdną od słów bez pokrycia. 
— Ryszard Nowosielski
Reposted fromrol rol viazapachsiana zapachsiana
contigo
Nie można cały czas stać w rozkroku emocjonalnym, przecież nie na tym polega życie. Nie można wiecznie nie wiedzieć, czuć się niepewnie, patrzeć na drugiego człowieka i nie wiedzieć czy można planować z nim przyszłość; patrzeć na siebie w lustrze i nie wiedzieć czy ta przyszłość nadejdzie.
— Słowa zbyt proste
contigo
Mówią, że przeciwieństwa się przyciągają. Nie wierzę w tę teorię. Przyciągają się ludzie, którzy są do siebie podobni, cenią podobne wartości i podobnie spostrzegają świat. Kochają tak samo. To tak, jak z żywiołami. Woda szybko zgasi pragnienia ognia. Ogień zniszczy ziemię. I tak dalej. Tylko dwa ogniste temperamenty mogą razem trwać. Nie niszczyć siebie nawzajem, razem płonąć i razem podpalać świat. 
— Aleksandra Steć
contigo
Każdy człowiek ma w głowie coś, od czego można oszaleć.
— Zygmunt Miłoszewski
Reposted fromnoicoztego noicoztego viazapachsiana zapachsiana

November 03 2017

contigo
3439 3518 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viaohhmarigold ohhmarigold
contigo
To nigdy nie jest do końca twój wybór, że odchodzisz. To również wybór tego kogoś, kto pozwala ci odejść.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viazapachsiana zapachsiana
Zawiodłam się na Tobie tak bardzo, jak równie mocno w Ciebie wierzyłam.
— (via tez-mam-uczucia)
contigo
To czasem trwa. To może nawet bardzo długo trwać - zanim się wszystko ułoży.
— T. Jansson
contigo
Bo zaczyna się tęsknić jak ta osoba jeszcze jest obok, ale ty wiesz, że za chwilę, za moment już jej nie będzie. Że odwrócisz się i będziesz musiała iść, choć wolałabyś, ponad wszystko, nie musieć. Zostać i nie robić nic. Po prostu być w pobliżu. 
— blackismycolour.soup.
contigo
Kochałam, znaczy wybaczałam, zgadzałam się, mimo że się nie zgadzałam, czekałam, mimo że za cholerę nie chciałam już czekać, wierzyłam, pragnęłam, miałam wielką pierdoloną nadzieję. Myślałam o nim bezustannie...
— Izabela Jung - "Chuliganka"
Reposted fromesperantoo esperantoo viazapachsiana zapachsiana
contigo

Kiedy osoba, którą kochasz, milczy, jest to najsilniejszy rodzaj bólu jaki ktokolwiek może Ci zadać. O tej sile świadczy chociażby fakt, że nie masz możliwości obrony - musisz po prostu czuć i pomału w tym bólu umierać.

  — inanutshell.soup.
  Reposted frominanutshell inanutshell viazapachsiana zapachsiana
  contigo
  6588 efb7 500
  contigo
  Mężczyzna, który jest ci przeznaczonym, przyjdzie do ciebie bez żadnej magii.
  (...)Przyjdzie i zostanie, choćbyś próbowała go odpędzić po tysiąckroć. Zaś taki,którego musisz siłą przywoływać, z pewnością nie jest tym twoim. Więc przyzywanie go nie przyniesie ci szczęścia, jeno ból.
  — Magdalena Kozak
  Reposted from15kwietnia 15kwietnia viaparismonamour parismonamour
  Wszystko przecież w końcu, do cholery mija.
  — Jakub Zulczyk (via introwertyzm-egzaltacyjny)
  Reposted fromdivi divi viaawakened awakened

  October 31 2017

  Najtrudniejszą rzeczą w życiu jest nieodzywanie się do kogoś, z kim rozmawiałeś każdego dnia
  — (via cytaty-tmblr)
  contigo
  Nie śniło jej się nawet, że życie może nieść tyle bólu, chociaż fizycznie nic człowiekowi nie dolega.
  — Stephen King
  Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viapiehus piehus
  contigo

  Twój uśmiech, wplątany w moje myśli.

  Reposted frommefir mefir viaSeventeenRed SeventeenRed
  contigo
  Tak mi się (...) bez Ciebie nic nie podoba...
  — Agnieszka Osiecka
  Reposted frommaybelater maybelater vialajla lajla
  contigo
  Reposted frombluuu bluuu viaikari ikari
  contigo
  Każdy człowiek ma w głowie coś, od czego można oszaleć.
  — Zygmunt Miłoszewski
  Reposted fromnoicoztego noicoztego vialajla lajla
  Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
  Could not load more posts
  Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
  Just a second, loading more posts...
  You've reached the end.

  Don't be the product, buy the product!

  Schweinderl