Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2018

contigo
2712 691b 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viazapachsiana zapachsiana
contigo
6694 323a
Reposted fromnebthat nebthat viaoutoflove outoflove
contigo
Wiesz, co od kilku miesięcy dzieje się w mojej głowie? Od stanu otępienia przechodzę w maksymalną chęć życia. Potrafię obudzić się przerażona i za kilka godzin mieć wszystko w dupie. Jednego dnia myślę, że najważniejsze jest tu i teraz, a drugiego wpadam w panikę, że jednak nic już nie będzie takie samo
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea

March 18 2018

contigo
3453 4f51 500
Reposted frompiehus piehus
contigo
7141 fe5b 500
Reposted fromsavatage savatage vianiskowo niskowo
contigo
6385 b000
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianiskowo niskowo
contigo
życzę Wam zdrowia, a resztę kombinujcie
— Stanisław Tym
Reposted fromchmurnosc chmurnosc vianiskowo niskowo
contigo
Ona jest trudna, ale jeśli będziesz się starał, będziesz jej wart.
Reposted fromalexandrious alexandrious vianiskowo niskowo
contigo
Reposted fromshakeme shakeme viaadaaa93 adaaa93
contigo
Już nie pamiętam
Jak było źle
O co nam poszło
Zgubiłem się

I gdybym mógł
Cofnąłbym czas
Chciałbym to przeżyć
Kolejny raz
Czułem najmocniej
I tego mi brak
— Kortez
Reposted fromakward akward viapersona-non-grata persona-non-grata

March 17 2018

contigo
Jeśli nie ma wyjścia, trzeba je stworzyć. Nie można pozwalać, by świat po prostu Nam się przydarzał.
— Ann Brashares - Nigdy i na zawsze
contigo
Z przeszłością trzeba sie rozstać, nie dlatego, że była zła - dlatego że jest martwa.
Reposted frommefir mefir viaohhmarigold ohhmarigold
contigo
3680 f394
contigo
2980 b5d5
Reposted fromlaters laters viaoutoflove outoflove
contigo
9627 289d
Reposted fromnezzmusic nezzmusic viaoutoflove outoflove
contigo
1937 84d0 500
Michał Kellen
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viacatherineee catherineee

March 12 2018

contigo
uważajcie na odświeżanie dawnych znajomości
Reposted fromastair astair viablackheartgirl blackheartgirl
contigo
Żeby powiedzieć "przepraszam", to trzeba mieć największe jaja.
contigo
3402 24d8
Reposted fromMeneroth Meneroth viaoutoflove outoflove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl