Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 18 2019

contigo
Dziś już wiem, że każda porażka może przybliżać do sukcesu, każda kolejna próba może okazać się tą skuteczną, a im cięższy problem tym większa szansa, że stanie się on inspiracją do lepszego życia. Jest jednak jeden haczyk. Musisz zawalczyć. 
— Natalia Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viaMsChocolate MsChocolate
contigo
Nic nie przeraża głupiego mężczyzny bardziej niż kobieta, która umie czytać, pisać, myśleć i w dodatku ma odwagę pokazać kolana.
— Carlos Ruiz Zafón - "Labirynt duchów"
contigo
Czasy, gdy kobiety mogły się nad sobą bezkarnie roztkliwiać, już dawno minęły. Dwudziesty pierwszy wiek wymaga od nas twardych tyłków i ukrywania łez.
— Agata Przybyłek - "Małżeństwo z odzysku"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaMsChocolate MsChocolate
contigo
Człowiek może Ci powiedzieć miliony pięknych słów, ale kiedy patrzysz na jego zachowanie, dostajesz wszystkie odpowiedzi. 
— znalezione
contigo
3173 194f 500

July 16 2019

contigo
contigo
Nie możesz ciągle ratować świata. Czasem trzeba poprzestać na uratowaniu siebie.
— Jenny Blackhurst
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianieobecnosc nieobecnosc
contigo
Zignoruj oczekiwania innych. To przez to nie wiesz, gdzie iść. 
Reposted fromzoi zoi vianieobecnosc nieobecnosc
contigo
We don't see things as they are, we see them as we are.
— Anaïs Nin

July 12 2019

contigo
8669 a02d 500
Reposted fromsoftboi softboi viamerryxoxo merryxoxo
contigo
A teraz zaczyna się tajemnicza, ekscytująca, boleśnie intrygująca rzecz: zmiana.
— Sándor Márai
Reposted frommesoute mesoute viamerryxoxo merryxoxo
contigo
Nie chciałabym nigdy być zależna od mężczyzny. Wolę czuć się samodzielna, wiedzieć, że moje życie zależy ode mnie. Wtedy nie ma lęku ‘co będzie gdy on mnie zostawi’. Bo wiem, że dam sobie radę. Mężczyzna powinien być dla mnie wsparciem, a nie oparciem.
— Katarzyna Zielińska
Reposted fromSabela Sabela viamerryxoxo merryxoxo
contigo
Przecież to może być ostatnia okazja do zrobienia w życiu czegoś po raz pierwszy.
— w życiu nie przypuszczałam, że zapiszę sobie cytat z własnego snu.
Reposted frommrrru mrrru viamerryxoxo merryxoxo
contigo
Wszyscy wbrew wszelkiemu prawdopodobieństwu liczymy na to, że zdarzy się coś niemożliwego.
— Khaled Hosseini – I góry odpowiedziały echem
Reposted fromWhiltierna Whiltierna vianieobecnosc nieobecnosc
contigo
2545 1fd4 500
contigo
W każdym z nas walczą dwa wilki. Jeden jest zły, to gniew, zazdrość, chciwość, pretensja, kłamstwo, pogarda i ego. Drugi jest dobry, to radość, pokój, miłość, nadzieja, pokora, uprzejmość, empatia i prawda. Który wilk wygra? Ten, którego nakarmisz.
— Indiańskie powiedzenie
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
contigo
5348 cbc5
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
contigo
Nic bardziej nas nie szarpie niż wspomnienie przegapionych okazji i zapach szczęścia, któremu pozwoliliśmy umknąć.
— Guillaume Musso – Dziewczyna z Brooklynu
Reposted fromnyaako nyaako vianieobecnosc nieobecnosc
contigo
9971 fc18
Reposted fromnyaako nyaako vianieobecnosc nieobecnosc
contigo
8882 834d
Reposted fromgaf gaf vianieobecnosc nieobecnosc
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl