Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2019

contigo
contigo
4214 11c5
Reposted fromkarahippie karahippie vianutt nutt
contigo
8218 2c6b
Reposted fromnazarena nazarena vianutt nutt
contigo
1363 c969
Reposted fromsoSad soSad vianutt nutt
contigo
6962 a727 500
Reposted fromkwestia-gustu kwestia-gustu vianutt nutt
contigo
Ile czasu już zmarnowałaś ?
— "Dowód" 2005 (movie)
Reposted fromSkydelan Skydelan viaoxygenium oxygenium
contigo
6883 284e
Reposted fromxopolly xopolly viabluejane bluejane
contigo

Miejmy odwagę próbować, może to akurat miłość.

Reposted fromheaartbeat heaartbeat viashabbadoo shabbadoo
contigo
contigo
Jeżeli szukasz osoby, która zmieni Twoje życie spójrz w lustro.
— Roman Price
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
contigo
- Świat się wtedy Pani nie załamał?
- Załamał kompletnie. Ale człowiek trochę te ruiny przydepcze i ruszy dalej.
— Joanna Chmielewska
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
contigo
To ważne, żeby mieć przyjaciół, z którymi możesz robić więcej niż plotkować, pić i palić. Zaprzyjaźnij się z ludźmi, z którymi możesz iść na śniadanie, przy których możesz płakać, takich którzy wspierają Twoje cele życiowe i wierzą w Ciebie.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
contigo

Zanim kobieta zaangażuje się w związek z mężczyzną, powinna móc odpowiedzieć twierdząco na trzy pytania.[...] Czy zawsze odnosi się do Ciebie z szacunkiem? To pierwsze pytanie. Drugie pytanie brzmi: jeśli za dwadzieścia lat będzie dokładnie tą samą osobą, czy w dalszym ciągu chciałabyś za niego wyjść? I wreszcie: czy sprawia, że chcesz być lepsza? Jeśli spotkasz kogoś, przy kim na wszystkie trzy pytania będziesz mogła odpowiedzieć twierdząco, to znaczy, że znalazłaś odpowiedniego mężczyznę.

— Colleen Hoover – Pułapka uczuć

contigo
Źle czy dobrze, okaże się później. Ale trzeba działać, śmiało chwytać życie za grzywę. Wierz mi, malutka, żałuje się wyłącznie bezczynności, niezdecydowania, wahania. Czynów i decyzji, choć niekiedy przynoszą smutek i żal, nie żałuje się.
— A. Sapkowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait

February 19 2019

contigo
9093 44d7
Reposted fromtogether-forever together-forever viadoope doope
contigo
6004 1ae9 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viadirtyliar dirtyliar
contigo
Chciałabym być inna, odważniejsza.
— Jane Fonda
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabreatheslow123 breatheslow123
contigo
Sporo rzeczy w moim życiu odbywa się na zasadzie: chcę mieć to za sobą.
— życie w ciągłym napięciu
Reposted fromane ane viadoope doope
contigo
Umarłem przez ciebie, Chociaż właśnie dla ciebie tak pragnąłem żyć.
— Jan Brzechwa
Reposted fromniemoc niemoc viadoope doope
contigo
To zabawne, że nie wiemy, jak powiedzieć to, co mamy na myśli, skoro i tak myślimy słowami.
Reposted fromverronique verronique viadoope doope
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl