Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 26 2017

contigo
Zanim coś osiągniesz, musisz czegoś od siebie oczekiwać.
— Michael Jordan
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamyinstantneed myinstantneed
contigo
contigo
"- W kółko słyszę tylko: "kobiety nie wiedzą czego chcą".
Wiedzą, kurwa. Oczywiście, że wiedzą. Wiedzą lepiej od ciebie. Problem w tym, że gdyby zaczęły sięgać po to, czego naprawdę potrzebują, mogłoby się okazać, że ty niekoniecznie jesteś na tej liście. "
— "Myślenie jest erotyczne"
Reposted fromasdfghjkl6 asdfghjkl6 viamyinstantneed myinstantneed
contigo
Nie było to tego warte, ale jednak chciało mi się płakać.
— Lolita Pille
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamyinstantneed myinstantneed
contigo
0454 08b2
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata vialovemyself lovemyself
contigo
KAŻDY SIĘ WSTYDZI.
KAŻDY SIĘ WSTYDZI TRZECH RZECZY.
ŻE NIE JEST ŁADNY.
ŻE ZA MAŁO WIE.
I ŻE NIEWYSTARCZAJĄCO DOBRZE RADZI SOBIE W ŻYCIU.
KAŻDY.
— Małgorzata Halber, "Najgorszy człowiek na świecie"
contigo
I w końcu chyba to zrozumiałam, że nie trzeba ani nowego roku, ani poniedziałku, ani cudownego znaku z nieba. Czekając na tą specjalną przyczynę do zmiany, opóźniamy tylko moment dojścia do celu.
http://mywonderland.soup.io/
contigo
Różnicą pomiędzy tym, kim jesteś, a tym, kim chcesz być, jest to, co z tym zrobisz.
— Znalezione w sieci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamyinstantneed myinstantneed
5039 e471 500
contigo
Pilnuj się, aby nikt cię nie lekceważył, nie zbywał ani po tobie nie deptał. Powiedz po prostu: Chwileczkę. Jestem warta wszystkiego, kochanie.
— Maya Angelou
contigo
Nie chciałam, aby myślał, że jestem najpiękniejszą, najwspanialszą, najmądrzejszą kobietą na świecie. Pragnęłam, by zdawał sobie sprawę z obecności mnóstwa olśniewających kobiet wokół niego, lecz mimo to nadal potrzebował właśnie mnie. Chciałam wyboru, nie hipnozy czy zapatrzenia.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viacatherineee catherineee
contigo
7788 1975 500
contigo
Faceci powinni przynosić kwiaty swoim kobietom. Przecież to nie jest dużo, to nie majątek. Dziesięć złoty wydane na tulipany, a nie na trzy piwa. Faceci powinni kupować kwiaty.
Reposted fromheparyna heparyna vialady-fraser lady-fraser
contigo
1275 e97f
Reposted fromdailylife dailylife vialady-fraser lady-fraser
Wszyscy dookoła się rozwijają, spotykają ze znajomymi, spełniają marzenia.
A ja tylko siedzę w tym pokoju, z laptopem na kolanach, nie robię nic. Każdy dzień wyglada tak samo, tylko spanie i ciągła walka z myślami.
— (via perdiditt)
Reposted fromshitsuri shitsuri viaKacSousse KacSousse
contigo
Nie bój się iść powoli, obawiaj się jedynie stania w miejscu.
— mądrość chińska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamyinstantneed myinstantneed
contigo
Nie dowiesz się, jeśli nie spróbujesz.
— Esseral
Reposted fromgreywolf greywolf viamyinstantneed myinstantneed
contigo
8316 a395 500
Reposted fromMelodyTime MelodyTime viamyinstantneed myinstantneed
contigo
5462 4212
Reposted fromshitsuri shitsuri viamyinstantneed myinstantneed
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl