Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 20 2019

contigo
9563 ef4a 500
Reposted frompiehus piehus viawszystkodupa wszystkodupa
contigo
Reposted fromshakeme shakeme viawszystkodupa wszystkodupa
contigo
3854 7b79
contigo
2012 629b 500
Reposted frommoai moai viaparismonamour parismonamour
contigo
Im starszy jesteś, tym bardziej zdajesz sobie sprawę, że nie chcesz mieć niepotrzebnych dramatów lub wyczerpujących konfliktów, po prostu chcesz mieć miejsce, w którym można poczuć spokój lub ludzi, którzy go generują. 
— trzask.prask
Reposted fromlovvie lovvie vianieobecnosc nieobecnosc
contigo
Jeśli życzysz sobie, żeby coś się stało, to musisz się zatroszczyć o to, żeby się stało.
— Triumf owiec, Leonie Swann
Reposted fromraita raita viaheavencanwait heavencanwait
contigo
0636 18f8 500
Reposted frommaliwa maliwa vianutt nutt
contigo
Czeka na Ciebie ktoś, dla kogo oszalejesz. Kto będzie patrzył na Ciebie tak, jakbyś była dziełem sztuki, czymś wyjątkowym i pięknym. Kto nie pozwoli Ci zasnąć w nocy. Dla kogo będziesz odliczać godziny do kolejnego spotkania, czekać z podekscytowaniem. Tracić oddech i mieć mętlik w głowie. Kto będzie uważał, że Twoje żarty są zabawne. Komu będziesz chciała opowiadać każdy, nawet najmniejszy szczegół swojego dnia. Kogo będziesz mogła słuchać godzinami. I on pokaże Ci część siebie, której jeszcze nie znałaś, bezinteresownie, bo będzie się cieszył, że może pomóc Ci się rozwijać. Dowiesz się, że jesteś zdolna do takiej miłości, o jakiej wcześniej czytałaś jedynie w powieściach. 
— Cztery Wieki Później
Reposted fromlovvie lovvie vianiskowo niskowo
contigo
5644 d69d 500
Reposted fromDontJimiMe DontJimiMe vianiskowo niskowo
contigo
0642 f4d7 500
Reposted byMeandragrovly
contigo
0640 7217 500
Reposted bygafgrovlygreenloudgpunktschmitz
contigo
0628 9c6b 500
Reposted bygrovlyGrandestopsygatewujcioBattackgnolztarquotezpajok8
contigo
0627 2864 500
Reposted bygrovlyztarpajok8
contigo
0624 138e 500
Reposted bypsygategreenloudjustmine
contigo
0621 ee76 500
Reposted bygrovlypsygatequotez
contigo
0620 6b11 500
Reposted bygrovlyniewypowiedzenia
contigo
0610 bbce 500
Reposted byjustlikeyouimaginedgrovlyalternatywnieteiseipajok8
contigo
0609 dac1 500
Reposted bycebulowagrovly
contigo
0608 007f
Reposted byheavencanwaitjustlikeyouimaginedgrovlyMaddoxx
contigo
0607 fb5e 500
Reposted byheavencanwaitMaddoxxpoolun
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl